سوال کنکورهای سال قبل علوم اجتماعی

کدام یک به ترتیب بازی نقش، پذیرش و ایفای نقش و آشنایی با نقش محسوب نمی‌شود؟

۱) مشارکت دانش آموزان در کوه نوردی و انتخابات دانش آموزی – انجام دادن وظایف بدون تامل – هنرمندی که نمایشنامه را می‌خواند

۲) شرکت در مراسم و مجالس خانوادگی و مذهبی برای فرزندان – تغییر دادن نقش متناسب با تغییر شرایط – گفت و گوهای دوستانه در مورد وقایع زندگی

۳) رزمندگانی که در رزمایش و شرایط شبه جنگی قرار می‌گیرند – قرار گرفتن خلاقیت‌های فرد در خدمت رشد و توسعه نقش – شناخت کودکان قبل از ورود به مدرسه

۴) آشنایی با نقش رزمنده در صحنه‌ی جنگ از طریق فیلم – شرکت در مزاسم و مجالس خانوادگی و مذهبی – فردی که نامزد ریاست اداره شده و قبل از رفتن به محل کار خود، صحبت های روز اول را با خود تمرین می‌کند.

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۴ درست است

برچسب ها: برچسب‌ها:,
نظرات شما