سوال کنکور سالهای قبل – عربی رشته تجربی

عیّن الماضی لیس فی محلّ جزم:

۱) من دعاکِ و تکلّمت معه  و أعطاک الکتاب مسؤول عن المکتبه!

۲) إن کانت لک أفکار عالیه فانشها بین الآخرین!

۳) إن تواضعت لمن یعّلمک عظّمت شأنک!

۴) ما مرّ فی قلبک جری علی لسانک!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

«إن: اگر» حرف شرط و «ما: هر چه» اسم شرط می‌باشد. پس فعل‌های ماضی «کانَتْ، تواضَعَتْ، مَرَّ» به دلیل مبنی بودن، محلا مجزوم  هستند ولی در گزینه (۱) کلمه «مَنْ» اسم موصول است و عامل جزم نمی باشد.

 

 

برچسب ها: برچسب‌ها:,
نظرات شما