هفت عدد شش ضلعی داریم و می خواهیم یکی از آنها را حذف کنیم.

به شکل پایین نگاه کنید. هفت عدد شش ضلعی داریم و می خواهیم یکی از آنها را حذف کنیم. به نظر شما کدمیک باید حذف شود و چرا؟

 

تست-هوش-یکی-را-حذف-کنید-۵۸۰۵۱

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما