با توجه به روابط موجود در شکل، کدام گزینه بصورت منطقی باید جایگزین علامت سؤال شود؟

با توجه به روابط موجود در شکل، کدام گزینه بصورت منطقی باید جایگزین علامت سؤال شود؟

 

تست-هوش-گزینه-منطقی-۱۲۲۷۱

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما