تعدادی پنج ضلعی داریم که یکی از آنها با بقیه متفاوت است.

از بین پنج گزینه داده شده، یکی با بقیه متفاوت است. آیا می توانید آن را بیابید؟

تست-هوش-گزینه-متفاوت-را-بیابید-۴۸۵۷۱

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما