تعدادی شکل داریم که یکی از آنها را باید حذف کنیم! آیا می توانید آن را بیابید؟

به تصویر پایین نگاه کنید. یکی از ۹ گزینه ای که می بینید باید از بین گزینه ها حذف شود. آیا می توانید بگویید کدامیک و چرا؟؟

تست-هوش-گزینه-متفاوت-بیرون-۳۷۰۳۱

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما