در یک خانواده، تعداد پسران و دختران به نحوی مشخص شده است…

در یک خانواده، هر بچه دست کم ۴ برادر و ۲ خواهر دارد، کمترین تعداد فرزندان این خانواده، چند تا است؟

 

 

 

 

 

 

تست-هوش-کمترین-تعداد-فرزندان-۳۳۰۴۱

برچسب ها: برچسب‌ها:,
نظرات شما