با توجه به روابط موجود بین این اعداد، چه عددی باید جایگزین علامت سؤال شود؟  

با توجه به روابط موجود بین این اعداد، چه عددی باید جایگزین علامت سؤال شود؟

 

%d8%ad%d8%af%d8%b3-%d8%b9%d8%af%d8%af-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c-3217

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما