تست هوش فضایی: کدام گزینه باید حذف شود؟

در تصویر پایین، ۴ شکل مشاهده می کنید، آیا می توانید بگویید کدام یک از آنها با بقیه فرق دارد؟

 

تست-هوش-کدام-گزینه-باید-حذف-شود؟-۵۲۰۰۱

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما