در یک کتابخانه، به دنبال یک کتاب خاص می گردیم…

در یک کتابخانه، دنبال یک کتاب می گردیم. به قفسه ی کتاب مورد نظر می رسیم. با شمارش از سمت راست، این کتاب، صد و بیست و هفتمین کتاب این قفسه است و از سمت چپ، دویست و چهل و چهارمین کتاب. آیا می توانید سریعاً بگویید چند کتاب در این قفسه وجود دارد؟

تست-هوش-کتابی-در-قفسه-۴۹۴۷

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما