روی یک دیوار را با ۹ کاشی می خواهیم بپوشانیم که ارتباطی منطقی بین آنها برقرار است.

در شکل پایین ۹ کاشی را می خواهیم روی دیواری چنان قرار دهیم، که ارتباطی منطقی با هم داشته باشند. تنها یکی از آنها باقی مانده که باید تکمیل شود. آیا می توانید آن را بیابید؟

 

تست-هوش-کاشیکاری-منطقی-۱۲۳۳۴

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما