چهار توپ تنیس در اختیار داریم…

چهار توپ تنیس در اختیار داریم. می خواهیم طوری این توپ ها را در کنار هم بچینیم که فاصله هر یک از توپ ها از هر توپ دیگر، دقیقا ۲۵ سانتیمتر باشد.
به نظر شما چگونه باید این کار را انجام بدهیم؟
تست-هوش-چهار-توپ-تنیس-۵۲۱۳۱
برچسب ها: برچسب‌ها:,
نظرات شما