در شکل داده شده، مربع ها را بشمارید.

به شکل پایین نگاه کنید. در این شکل چند مربع قابل شمارش است؟

 

تست-هوش-چند-مربع-می-شمارید؟-۵۸۱۴۱

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما