می خواهید تعداد مثلث های این شکل را بشماریم.

به شکل پایین نگاه کنید، در این شکل چند مثلث را می توانید بشمارید؟

 

تست-هوش-چند-مثلث-می-بینید؟-۳۶۲۴۱

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما