تعیین حالت بعدی با توجه به منطق موجود در شکل

به شکل پایین نگاه کنید. آیا می توانید با توجه به منطق موجود در شکل، گزینه بعدی را تعیین کنید؟

 

تست-هوش-چرخش-بعدی-۳۱۰۹۱

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما