تعدادی پنل داریم که هر کدام از آنها شامل ۲۵ لامپ کوچک هستند. برخی از آنها روشن و برخی هم خاموشند.

تعدادی پنل داریم که هر کدام از آنها شامل ۲۵ لامپ LED کوچک هستند. برخی از آنها روشن (نقاط تیره) و برخی هم خاموشند (نقاط خالی). آیا می توانید با توجه به منطق موجود در شکل، بگویید کدام پنل، جایگزین علامت سوال خواهد شد؟
تست-هوش-پنل-لامپ-های-LED-52561
برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما