تعدادی پنج ضلعی داریم که شکل روی آنها در حال تغییر است

با شکل  پایین نگاه کنید، با توجه به منطق شکل، آیا می توانید بگویید ۵-ضلعی بعدی کدام است؟

 

تست-هوش-پنج-ضلعی-بعدی-۳۱۰۱۱

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما