تعدادی هشت ضلعی داریم که روی آنها علامت هایی وجود دارد.

به شکل پایین نگاه کنید، آیا می توانید با توجه به منطق شکل، مشخص کنید که کدام گزینه باید جایگزین هشت ضلعی آخر شود؟

 

تست-هوش-هشت-ضلعی-هشت-خانه-ای-۱۵۴۳۱

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما