تعدادی مکعب در شکل داریم می خواهیم آنها را بشماریم…

در شکل زیر، تعدادی مکعب ۱x1x1 به هم چسبیده اند، آیا می توانید ظرف مدت ۲۰ ثانیه، تعداد دقیق آنها را مشخص کنید؟

 

تست-هوش-مکعب-ها-را-بشمارید-۱۲۰۰۱

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما