مکعبی داریم که اعدادی بر روی سطح آن قرار دارد…

به مکعب پایین نگاه کنید. هر راستا از جهت های قابل رویت در این مکعب، با یک حرف انگلیسی از A تا I نامگذاری شده اند. (متشکل از ۶ عدد در هر راستا)
با توجه به چیدمان اعداد، مشخص کنید کدام راستا با بقیه متفاوت است؟
تست-هوش-مکعب-اعداد-۴۵۰۸۱
برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما