پنج دوست در یک مهمانی تصمیم می گیرند که برای مدعوین، یک معمای عددی طرح کنند.

پنج دوست در جمعی هستند و تصمیم می گیرند که برای مدعوین، یک معمای عددی طرح کنند. نفر اول عدد ۱۲۳ را اعلام می کند، پس از چند ثانیه، نفر دوم عدد ۱۱۷ را اعلام می کند، به همین ترتیب نفر سوم و چهارم اعداد ۱۰۸ و ۹۹ را اعلام می کنند. حال باید مشخص شود نفر پنجم به چه عددی فکر می کند. آیا شما می توانید آنرا حدس بزنید؟

 

%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d9%85%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b9%d8%af%d8%af%db%8c-32531

برچسب ها: برچسب‌ها:,
نظرات شما