در یک سری از شکل هایی که بصورت منطقی با هم ارتباط دارند، جای دو مورد از آنها خالی است.

در شکل پایین ، با توجه به روابط منطقی بین شکل ها، بجای علامت های سؤال، دو گزینه صحیح را جایگزین نمایید.

 

تست-هوش-منطق-سری-شکل-ها-۵۱۱۲۱

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما