دو دوست با هم تنیس بازی می کردند. در انتهای بازی برنده اعلام می شود…

دو دوست با هم تنیس بازی می کردند. بعد از سه سِت کامل بازی، هر دو نفر برنده اعلام شدند. به نظر شما چرا؟

برچسب ها: برچسب‌ها:,
نظرات شما