چهار مربع داریم که اشکال آنها با هم ارتباطی منطقی دارند. می خواهیم گزینه بعدی را بیابیم.

با توجه به منطقی که در سری شکل های زیر وجود دارد، گزینه پنجم را بیابید.

 

تست-هوش-مربع-بعدی-کدام-است؟-۲۳۳۸۱

 

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما