مثلث های این شکل را بشمارید…

به شکل پایین نگاه کنید. به نظر شما چه تعدادی مثلث در این شکل قابل شمارش است؟

 

تست-هوش-مثلث-ها-را-بشمارید-۳۷۰۸

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما