سه ماهی داریم که به نظر اهل ریاضیات هستند!

سه ماهی داریم که به نظر اهل ریاضیات هستند!
آیا می توانید با توجه به منطق و رابطه اعداد، به جای علامت سوال، عدد مناسب را قرار دهید؟
تست-هوش-ماهی-های-ریاضیدان-۳۳۵۷۱
برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما