ماتریسی از اشکال هندسی داریم. با توجه به منطق موجود در شکل، گزینه صحیح کدام است؟

چیدمانی از ماتریس شکل های هندسی داریم. گزینه صحیح را بیابید.

تست-هوش-ماتریس-شکل-های-هندسی-۴۷۲۶۱

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما