با توجه به ارتباط بخشهای این ماتریس، جای خالی را کامل کنید

هوش منطقی خود را بسنجید:
با توجه به ارتباط بخشهای این ماتریس، به جای علامت سؤال، کدام گزینه قرار می گیرد.
تست-هوش-ماتریس-را-تکمیل-کنید-۲۵۳۱۱
برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما