می خواهیم با حذف تعدادی از پاره خط ها، به حالتی برسیم که دیگر مسیری از نقطه الف به ب وجود نداشته باشد.

در شکل پاینن می خواهیم با حذف تعدادی از پاره خط ها، به حالتی برسیم که دیگر مسیری از نقطه الف به ب وجود نداشته باشد. حداقل چند پاره خط باید حذف شوند؟

 

تست-هوش-قطع-ارتباط-۵۶۵۲

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما