با توجه به منطق موجود در قطعات اعدادی که در اختیار داریم، کدام گزینه صحیح است؟

با توجه با بخش بالا در شکل زیر  و منطق موجود در آن، کدام قطعه، پاسخ صحیح است؟

 

تست-هوش-قطعه-عددی-۲۱۳۴۱

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما