به شکل پایین نگاه کنید، از بین قطعات موجود، دو تا از آنها می توانند یکدیگر را کامل کنند. آیا می توانید این دو قطعه را بیابید؟    

به شکل پایین نگاه کنید، از بین قطعات موجود، دو تا از آنها می توانند یکدیگر را کامل کنند. آیا می توانید این دو قطعه را بیابید؟

 

%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d9%82%d8%b7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%da%a9%d9%85%d9%84-41061

 

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما