قطعات یکسان را بیابید…

کدامیک از ۷ شکل سیاه زیر، دقیقا همانند شکل قرمز است؟ توجه داشته باشید که می تواند بیش از یک شکل مشابه وجود داشته باشد.

 

%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d9%82%d8%b7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%a8%d9%87-3740

برچسب ها: برچسب‌ها:,
نظرات شما