با تا زدن چند تا از شکل های داده شده از روی خط چین ها، می توان یک مکعب ساخت؟

به شکل های زیر با دقت نگاه کنید. با تا زدن چند تا از شکل های داده شده از روی خط چین ها، می توان یک مکعب ساخت؟

تست-هوش-فضایی-چند-مکعب-می-توانیم-بسازیم؟-۱۶۲۶۱

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما