حالت باز شده یک مکعب را در نظر بگیرید. می خواهیم آن را دوباره تا بزنیم.

یک مکعب داریم که در حالتِ باز شده قرار دارد. می خواهیم آن را دوباره تا بزنیم. در اینصورت به کدامیک از گزینه ها تبدیل خواهد شد؟

 

تست-هوش-فضایی-مکعب-تا-شده-۵۱۳۴۱

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما