تعدادی مکعب در رنگ های مختلف بر روی هم چیده شده اند…

تعدادی مکعب در سه رنگ مختلف در گوشه یک اتاق بر روی هم چیده شده اند. آیا می توانید بگویید تعداد کدام مکعب ها از بقیه بیشتر است؟ کدام رنگ از بقیه کمتر است؟ و اینکه از هر کدام چه تعداد مکعب داریم؟!
توجه کنید مکعب هایی که بر روی هم چیده شده اند تنها از یک رنگ هستند.
تست-هوش-فضایی-دسته-بندی-مکعب-های-رنگی-۲۳۳۳۱
برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما