بجای علامت سوال، کدام تاس را قرار می دهید.

با توجه به شکل، کدام گزینه را باید بجای علامت سوال قرار دهید؟

 

تست-هوش-فضایی-تجسمی-تاس-درست-کدام-است؟-۳۳۱۸۱

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما