با توجه به روابط بین اعداد، عدد گمشده را بیابید.

به شکل پایین نگاه کنید، اعداد قرار گرفته در آن، با هم دارای رابطه ای هستند. آیا می توانید عدد گمشده را بیابید؟ (با علامت سؤال مشخص شده است)

تست-هوش-عدد-گم-شده-۳۸۵۵۱

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما