در روی یک صفحه مدور، تعدادی عدد داریم که بین آنها روابطی وجود دارد.

به شکل پایین نگاه کنید. اعداد روی این دایره، با هم یک ارتباط منطقی دارند. آیا می توانید این رابطه را کشف کنید؟

 

دایره اعداد

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما