با توجه به ارتباط اعداد با بخش های مختلف، جای خالی را با عدد مناسب تکمیل کنید.

با توجه به ارتباط عددی بخش های مختلف شکل، بجای علامت سؤال، عدد مناسب قرار دهید.

تست-هوش-عدد-صحیح-را-بیابید-۱۵۴۴۱

 

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما