شکل ها را در جدول بچینید!

 

 

%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d8%b4%da%a9%d9%84-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%b1%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7-40391

 

 

جدول ۴×۴ بالا را در نظر بگیرید، ۴ شکل در ۴ رنگ مختلف داریم. آیا می توانید شکل ها را به گونه ای در جدول قرار دهید که در هیچ سطر و ستونی و نیز در دو قطر بزرگ این جدول، هیچ دو شکل و دو رنگ مشابهی قرار نداشته باشد.

 

 

 

 

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما