مکعبی داریم. آنرا باز می کنیم! یکی از گزینه ها، حالت بازشده مکعب را نشان می دهد.

به مکعب بالای تصویر نگاه کنید. کدامیک از گزینه های، حالت باز شده این مکعب را نشان می دهد؟

تست-هوش-شکل-باز-شده-مکعب-۲۷۲۵۱

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما