دو طناب کاملا مشابه به طول یک متر در اختیار داریم و می خواهیم آنها را بسوزانیم!

دو طناب کاملا مشابه به طول یک متر در اختیار داریم. جنس این طناب ها بگونه است که اگر یک سر طناب را آتش بزنیم، دقیقا یک ساعت زمان لازم خواهد بود تا طناب بطور کامل بسوزد.
حالا می خواهیم کاری کنیم که این دو طناب در مجموع ظرف مدت ۴۵ دقیقه بسوزند. آیا پیشنهادی دارید؟
برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما