تعدادی مظنون به سرقت از یک طلافروشی، مورد بازجویی پلیس قرار گرفته اند…

از یک مغازه طلافروشی، تعدادی جواهر به سرقت رفته است. ۵ نفر در این رابطه مظنون هستند و توسط پلیس مورد بازجویی قرار گرفته اند. هر کدام از این افراد مظنون، دو جمله بیان می کنند. اگر بدانیم هر نفر یکی از جملاتش راست و جمله دیگرش دروغ باشد، آیا می توانید با بررسی جواب ها، سارق را مشخص نمایید؟
برایان می گوید:
کار چارلی نبوده است.
آلبرت مرتکب دزدی شده است.
جیمی می گوید:

چارلی دزد است.

آلبرت بی گناه است.

چارلی می گوید:
کار برایان بوده است.
توماس در این واقعه نقشی ندارد.
آلبرت می گوید:
توماس از این مغازه دزدی کرده است.
برایان دزد نیست.
توماس می گوید:
کار جیمی بوده است.
آلبرت دزد است.
:: سطح دشواری تست: نسبتاً ساده
برچسب ها: برچسب‌ها:,
نظرات شما