پنج ستون داریم. می خواهیم با توجه به ارتباط این ستون ها با هم، وضعیت ستون پنجم را روشن کنیم.

همانند شکل پایین، پنج ستون داریم. می خواهیم با توجه به ارتباط این ستون ها با هم، وضعیت ستون پنجم را مشخص کنیم و بجای علامت های سؤال، اعداد مناسب قرار دهیم. آیا می توانید این اعداد را مشخص کنید؟

 

تست-هوش-ستون-پنجم-۰۹۲۶۱

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما