زنجیره ای از حروف داریم که یک حرف آن مفقود شده است…

به این زنجیره حروف نگاه کنید. یکی از حلقه های آن خالی است. آیا می توانید بگویید درون آن چه حرفی باید قرار بگیرد.

تست-هوش-زنجیره-حروف-۴۵۰۴۱

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما