یک دکمه پیدا کنید که با شروع از آن به انتها برسید و درب گاوصندوق را باز کنید

گاوصندوقی وجود دارد که صفحه کلیدی ۷x7 دارد. برای بازکردن آن باید از نقطه ای بر روی این صفحه کلید شروع کنید و سپس مطابق دستورالعمل هر دکمه که روی آن نوشته شده، به تعداد عدد  و جهت درج شده (بالا:U  پایین:D   چپ:L   راست:R)، حرکت نمود و در نهایت به دکمه E رسید.
مثلا با شروع از دکمه ای که بر روی آن ۲U نوشته شده، باید دو خانه به بالا حرکت کنیم و سپس مجددا مطابق نوشته دکمه ای که به آن رسیده ایم، پیش برویم…
آیا می توانید دکمه ی مورد نظر را پیدا کنید که با شروع از آن دکمه، به دکمه انتهایی (E) برسیم و در گاوصندوق را باز کنیم؟
%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d8%b1%d9%85%d8%b2%da%af%d8%b4%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%af%d8%a7%d9%88%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-46161
برچسب ها: برچسب‌ها:,
نظرات شما