باز هم کاشیکاری و باز هم رعایت منطقی خاص در تکمیل آن.

به شکل پایین نگاه کنید، با توجه به منطق موجود، کدام کاشی شکل را کامل می کند؟

 

تست-هوش-رعایت-منطق-در-کاشیکاری-۲۶۰۲۱

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما