تعدادی مکعب داریم که بعضی از وجه هایشان رنگ شده است.

در شکل  پایین تعدادی مکعب داریم که بخش هایی از سطوح آنها، رنگ شده است (مشکی) آیا می توانید بگویید چند درصد این مکعب ها، در بخشهایی که برای شما قابل مشاهده است، رنگ شده؟

 

تست-هوش-درصد-سطوح-رنگ-شده-۲۱۰۷۱

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما