تعدادی دایره مرتبط با هم داریم که هریک با شامل خطوطی هستند.

به شکل پایین نگاه کنید. تعدادی دایره داریم که به صورت منطقی با هم در ارتباط هستند. آیا می توانید بگویید بجای علامت سؤال، کدام گزینه باید قرار گیرد؟

 

تست-هوش-دایره-های-علامت-گذاری-شده-۰۶۳۷۱

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما