دو خواهر هستند، یکی همیشه راستگوست و دیگری همیشه دروغ می گوید!

دو خواهر دوقلو به نامهای ژمینا و تمینا هستند که یکی همیشه راست می گوید و دیگری همیشه دروغ! شماره تلفن منزل آنها را داریم و می دانیم با تماس ما، یکی از این دو خواهر جواب تلفن را خواهد داد.
به منزل ایشان زنگ می زنیم و اینگونه مکالمه را آغاز می کنیم:
“سلام، آیا تمینا دروغگوست؟!”
جوابی که می شنویم:
“بله!”
آیا می توانید بگویید با کدامیک از این دو خواهر صحبت کرده ایم؟
برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما